alarm sensor ve dedektorleri
📱

alarm sensor ve dedektorleri

Tags
Sensör
Alarm Sistemi
Published
Sep 19, 2021

Alarm Sistemleri Bileşenleri: Alarm Sensör ve Dedektörleri

Bir alarm sisteminin temel işlevi, hane halkınızın güvenliğini ve emniyetini sağlamaktır. Sizi davetsiz misafirlerden veya hırsızlardan korur. Aslında, Bir alarm sistemi bir çok sensör ve dedektörden oluşan toplama bir elektronik güvenlik sistemidir. Bu yazımızda alarm sistemleri bileşenleri olan dedektörleri, sensörlerini ele aldık
Alarm SistemleriAlarm Sistemleri tekil olarak kurulabildikleri gibi aynı zamanda bir alarm takip merkezi tarafından da izlenebilir. Alarm haber alma merkezi de denilen bu sistem hakkında detaylı bilgi için 📡alarm merkezi  yazımıza bakabilirsiniz.

Etkin bir güvenlikte olması gereken fonksiyonel elemanlar nelerdir?

Hareketli bir sızma tespit edildiğinde değerlendirme aşamasındaki güvenlik sistemleri devreye girer. Tespit edilen hedefin görsel değerlendirmesi yapılır. Bu aşamada yapılan işler şunlardır:
 • Tespit edilen şeyin tehdit olup olmadığının belirlenmesi
 • Hedef hakkında ek bilgilerin elde edilmesi; hareketin yönü, hareketin hızı, hedef sayısı ve hedeflerin yanlarında bulundurdukları araçlar veya silahlar bu ek bilgiler arasındadır.
 • Tespit edilen hedefe bağlı olarak güvenlik sistemlerinin yönlendirilmesi
 • Güvenlik kuvvetlerine bilgi sağlanması
 

Alarm sistemleri bileşenleri: Alarm paneli, kapı ve pencere sensörleri

Belirli bir olay (hareket, cam kırılması, titreşim) durumunda alarm paneline mesaj gönderen elektronik aletlere alarm sensörü veya alarm dedektörü denir.
Alarm sistemleri bir çok alanda kullanılmaktadırlar. Gerek iş yerleri gerekse evler belirli tehlikelere ve risklere sahip olduklarından (hırsızlık, yangın vs.) özellikle bu yerlerde alarm sistemleri gittikçe yaygın kullanıma sahip olmaktadır. Hem iş yeri hem ev güvenlik sistemleri bir çok sensör ve dedektörden oluşmaktadır. Alarm sistemleri dedektörlerinden bazıları şunlardır:
 

Alarm Kontrol Paneli

Tüm sistemin bir aradalığını sağlayan en önemli bileşen alarm kontrol paneli'dir. Yalnızca hırsızlığa karşı önlem olmakla kalmayıp, aynı zamanda yangın ve acil sağlık durumları gibi konularda bizlere yardımcı olabilecek alarm sistemi bileşenidir. Sistemin beynidir diyebiliriz. Genel olarak iki tip kontrol paneli mevcuttur. Tek başına kullanılabilen ve merkeze bağlanan.
Alarm Kontrol Paneli
Alarm Kontrol Paneli
 

Elektro-mekanik Cihazlar

Elektro-mekanik sensörler güvenilir olarak kabul edilir ancak maliyetli olabilir. İstenmeyen kişiler ile korunacak alan arasına akım taşıyan bir iletken yerleştirmek için tasarlanmıştır. İletken, bir tutma rölesini açık konumda tutan akımı taşır. Herhangi bir nedenle akım akışı durursa cihaz röleyi bırakır ve kontakların kapanmasını sağlayarak alarm devresinin devreye girmesini sağlar.
 
 
 

Kapı Kontakları / Manyetik Kontaklar

Temas alarmı olarak Türkçe'ye çevirebilsek de yaygın kullanım manyetik kontak şeklindedir. Alarm sistemleri denildiğinde akla gelen en basit güvenlik alarmıdır. Kapının üst kısmına bir etkinleştirme mıknatısı takılmış şekilde, kapı çerçevesine takılan bir indükleme anahtarından oluşan basit bir konsept olmasına rağmen etkilidir. Uzun ömürlü olması muhtemeldir. Bununla birlikte, kurulum maliyetleri ve kablolama dışında, kapı kontaklarını bir çevre kapı sistemine dahil etmek ucuzdur
Alarm Sistemi Elemanı: Manyetik Kontak
Alarm Sistemi Elemanı: Manyetik Kontak
Manyetik kontaklar en bilinen alarm sistemi bileşenidir. Kapı ve pencere gibi yerlere takılırlar. İki tipi mevcuttur:
 • En basit versiyonunda, örneğin istenmeyen bir pencerenin açılması durumunda, üzerindeki siren aktif hale gelir ve etrafa yüksek ses ile uyarı verir.
 • Diğer tip manyetik kontaklar ise alarm paneli ile iletişime geçip sistemi durumdan haberdar ederler.
 
Kapı ve pencere temas alarmı, ev güvenliğini güçlendirmek için ideal çözümlerdendir. Bir hırsız bir kilidi açtığında veya bir pencereden tırmanmaya çalıştığında, bu sensörler alarmı çalar.
Bazı sensörler yüksek sesli bir siren yayar. Bir ev alarm sistemi ile birleştiğinde daha iyi sonuçlar verir. Hırsızlık durumunda, kapı ve pencere alarmı cihazınıza bir uyarı göndererek temsilcilerinizin yardım için yerel yetkililerle iletişime geçmesine olanak tanır.
 
 

Cam Kırılma Dedektörleri

Bu alarm sistemi bileşenleri, cam kırma dedektörleri ya da cam kırılma sensörü olarak da adlandırılabilirler. Kırılma olayında camdan mekanik bir titreşim yayılır. Bu titreşimin bir alarmı tetiklemesi beklenir. Ancak bu tetikleme olayı için de elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Bu da piezoelektrik malzeme kullanan bir tür mikrofonik sensör vasıtasıyla sağlanır. Cam kırılırken çıkan keskin çatlama sesi, açıkça duyulabilir. Ultasonik sensörler tüm normal seslerden kaynaklanan yanlış alarmları önleyebilirler. Normal seslerden kastımız cama vurma sesini de içerir. Bunlar alarm tetikleme devresi tarafından göz ardı edilir.

Alan Hassasiyetli Alarmlar (Hareket Algılayıcılar)

Bu cihazların başlıca yöntemleri pasif kızıl ötesi, ultrasonik Doppler ve mikrodalga radarını kullanır. Pasif kızılötesi dedektörler, bir saldırganın amacına ulaşmak için geçmesi gereken alanlarda çok etkilidirler. Bunlara örnek olarak dar alanlar ve koridorları verebiliriz. Halk dilinde daha çok PIR olarak bilinirler. PIR'lar aslında hareketi ölçmezler. İnsan vücudunun yaydığı kızıl ötesi ışınları algılayarak çalışırlar.
notion image
Bu alarm sistemi bileşenleri, kendi bölgesine kızılötesi sinyaller gönderir. İnsan gözüyle görülemeseler de tüm cisimler etraflarına ışıma yaparlar. Cihazın basitliğine rağmen, kullanımı oldukça yaygın ve gereklidir.
Genellikle PIR (Passive Infrared Sensor) olarak da bilinirler. Bir hırsız alarm sistemi kurulumu yapılırken, kesinlikle kullanılması gereken bileşenlerdendir.
 

Fotoelektrik kirişler

Fotoelektrik ışın sistemleri, bu ışınların engellenebileceği bir alan boyunca görünmez kızılötesi ışık yayarlar. Böylece, izinsiz giren bir kişinin varlığını algılarlar. Algılama yüzey alanını iyileştirmek için, kirişler genellikle iki veya daha fazla yığın halinde kullanılır. Ancak, eğer bir davetsiz misafir teknolojinin varlığından haberdarsa, bundan kaçınılabilir.
Sinyal vericilerin ve alıcıların çit benzeri bir bariyer oluşturmak için kademeli olarak yerleştirildiği üç veya daha fazla yığın halinde kurulursa, teknoloji etkili bir uzun menzilli algılama sistemi olabilir. Sistemler hem dahili hem de harici uygulamalar için mevcuttur. Bir davetsiz misafir geçerken dedektörü kapalı bir durumda tutmak için kullanılan ikincil bir ışık kaynağı kullanarak gizli bir saldırıyı önlemek için çoğu sistem modüle edilmiş bir ışık kaynağı kullanır ve algılar. - Avantajları: Düşük maliyetli, kurulumu kolay. Çalıştırmak için çok az steril boşluk alanı gerektirir - Dezavantajları: Sis veya çok yüksek parlaklıktan etkilenir. Vericinin konumu bazı kameralarla belirlenebilir.

Duman, ısı ve karbon monoksit dedektörleri

Genel olarak yangın alarm sistemleri olarak bilinen duman dedektörü. Günde yirmi dört saat odadaki güvenliği izleyen bu alarm sistemleri bileşenleri, anında duman ve sıcaklıktaki keskin sıçramaları fark ederler. Kablolu ve kablosuz olanları vardır.
Yangınları önlemede en etkili yöntem erken farkına varmaktır. Dolayısıyla bu dedektörler yangın felaketini önlemede çok önemlidirler.
Bu konuda detaylı bilgi için yangın tehlikesi ve yangın güvenliği yazımıza bakabilirsiniz.
notion image
Çoğu sistem ayrıca duman, ısı ve/veya karbon monoksit dedektörleri ile donatılabilir. Duman ve ısı dedektörleri, farklı algılama yöntemleri kullanarak yangın riskinden korur. Karbon monoksit dedektörleri, karbon monoksit zehirlenmesi riskinden korunmaya yardımcı olur.
Geleneksel duman dedektörleri, iki metal plaka arasında elektrik akımı oluşturan ve odaya giren duman nedeniyle bozulduğunda alarm veren iyonlaşma teknolojisi kullanan dedektörleridir. İyonizasyon duman alarmları, yemek pişirme yangınları veya kağıt veya yanıcı sıvılarla beslenen yangınlar gibi hızlı alevlenen yangınların ürettiği küçük miktarlardaki dumanı hızlı bir şekilde algılayabilir. Daha yeni ve belki de daha güvenli bir tür fotoelektrik duman dedektörüdür. Sensöre 90 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş, ışığa duyarlı bir elektrik sensöründe bir ışık kaynağı içerir. Normalde, ışık kaynağından gelen ışık doğrudan doğruya vurur ve sensörü kaçırır. Duman hazneye girdiğinde ışığı yayar, bu da sensöre çarparak alarmı tetikler. Fotoelektrik duman dedektörleri, yangının kaynağı alevlere dönüşmeden önce, ilk, için için yanan aşamasında tipik olarak bir yangına daha hızlı tepki verir.
 

Su Baskın Sensörleri

Su baskını ya da su taşkını olarak bilinen durumlar için en uygun alarm sistemleri bileşenleridir. Su kaçağının olduğu anlarda su kaynağını kapatırlar. Islanma durumunda tehlike yaratabilecek durumlar için idealdirler. Su sayaçlarından veri toplayabilirler.
notion image
 

Kapalı Devre Kamera Sistemleri

Güvenlik kamerası olarak da bilinirler. İşletmeler, mülklerini ve öz kaynaklarını korumak için genellikle kapalı devre güvenlik kameraları kullanırlar. Bu tür ekipmanlar aynı zamanda evi korumak için de yararlıdır. Kameranın en belirgin yararı, etkinliği gerçek zamanlı olarak görmektir. Evin içinde veya dışında hemen hemen her yere kurulabilirler. Bazı ev sahipleri kameralarını gizlemeyi seçebilir, ancak genellikle görünür kamera, potansiyel hırsızları caydırmak için etkili bir yöntemdir. İzlendiğini bilen olası potansiyel suçlu, davranışlarının kameraya yakalanması fikrinden rahatsız olur. Bu yüzden de davranışından cayabilir.
notion image
Ayrıca kapalı devre kameraların takılması, hırsızlık durumunda kanıt toplanması açısından da faydalıdır. Ek olarak, evde her zaman ve her yerde neler olup bittiğini öğrenmek için HD kayıt yapabilen ve iki yönlü ses özelliklerine sahip bir sistem faydalı olabilir.
Genel bir güvenlik sisteminin bir diğer önemli bileşeni gözetleme kameraları olarak da bilinen (CCTV) sistemleridir. Kamuda en bilinen örnekleri MOBESE kameralarıdır. En az bilinen ve kullanılan güvenlik kameraları da Kızılötesi kameralar'dır.
Güvenlik kamerası ne işe yarar?
Güvenlik kameralarının çok fazla işlevi vardır. Örneğin:
 • Mülkünüze kimin girip çıktığını ve kimin zile bastığını bilmenizi sağlar.
 • Dünyanın neresinde olursanız olun, her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için evinizi izlemenize olanak tanır?
 • Vandalları, hırsızları ve hırsızları caydırma konusunda çok etikilidirler.
 • Daha da kötüsü olursa, kesin görüntüler kaydetmenizi ve suçluları belirlemenizi sağlarlar.
Gözetleme kameralarına bilgisayarlardan, akıllı telefonlardan ve tabletlerden uzaktan erişilebilir. Ev sahipleri şehir dışındayken, teslimatlarını, çocuk bakıcılarını ve diğer personelini izlemek için kullanırlar. Ayrıca okuldan sonra çocukların gelişini izlemeye de yarar.
 
Gözetleme kameralarına bilgisayarlardan, akıllı telefonlardan ve tabletlerden uzaktan erişilebilir. Ev sahipleri şehir dışındayken, teslimatlarını, çocuk bakıcılarını ve diğer personelini izlemek için kullanırlar.
 • Dış mekan kamerası (Outdoor camera)
 • Kubbe güvenlik kamerası (Dome camera)
 • IP kamera ve kablosuz ağ kamerası (IP TV, WLAN network camera)
 • Kızılötesi kamera
 

Siren ve Flaşörler

Başlangıçta, hırsız alarm sisteminin ana kumanda paneli olan alarm kontrol panelinin bir merkeze bağlı olup olmama durumu belirlenmelidir. Eğer tek başına çalışan bir hırsız alarm sistemi var ise, siren ve flaşör daha önemli bir görev üstlenmektedir.